Самостоятелно упражнение: СервисСамостоятелно упражнение: Сервис

5 поредни успешни сервиса с континентален хват и завършване на удара стабилно на преден крак. Внимаваме за странична постановка преди удара, плавно подхвърляне и висок контакт.